Балканфарма (вече Актавис)

16 Април, 2001
Клиент
Netage Solutions (web.netagesolutions.com)
Цели на проекта
Да проверим кои са силните и слабите страни в сайта на Балканфарма във взаимодействието му с потребителите. Да предложим решения за справяне с откритите проблеми.
Задачата
Да открием потенциалните проблемни и объркващите елементи от интерфейса на прототипа на сайта на Балканфарма, посредством евристична оценка.Да наблюдаваме представителни потребители докато ползват готовия сайт, за да уловим реалните проблеми, които срещат и да съберем мненията им за него.
Направеното
Екип от експерти по ползваемост на Лукрат направи евристична оценка на прототипа на сайта на Балканфарма.След това тествахме вече работещия сайт с представители на най-масовата група потребители.
Резултатът
(www.balkanpharma.com) Доклад с описание на потенциалните проблеми на потребителския интерфейс, заедно с препоръки за тяхното отстраняване на ниво прототип. Доклад с описание на коментарите, предложенията и реалните проблеми на потребителите на вече работещ сайт.
Забележка
Крайният продукт е дело на фирма Нетейдж, които се съобразиха с нашите препоръки.