Нетинфо

12 Септември, 2003
Клиент
Нетинфо БГ АД (www.netinfo.bg)
Цели на проекта
Екипът на поща АБВ подготви нов дизайн на пощата. Тъй като те много държат на мнението на потребителите си, потърсиха обратна връзка от тях за идеите си за нововъведения преди да ги пуснат в действие.
Задачата
Да проверим как потребителите реагират на промените - кои са нещата които им харесват в новия дизайн на пощата и какви са проблемите, които срещат при работата си с него.
Направеното
Проведохме поредица тестове с потребители на различни етапи от развититето на прототипа на новата поща АБВ. Резултатите от тестванията помогнаха на екипа на пощата да развие идеите си така, че те да бъдат по-добре възприети от потребителите. ??звлякохме много ценни за екипа съвети, препоръки и желания от участниците в тестовете.
Резултатът
www.abv.bg
Забележка
Новият дизайн на Поща АБВ е решение на екипа на Нетинфо. В него са отразени по-голямата част от нашите препоръки.