Netage

28 Май, 2002
Клиент
Netage Solutions (www.netagesolutions.com)
Цели на проекта
Да проверим дали интерфейсът на административната секция на сайта за улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа (Trade and Transport Facilitation in Southeastern Europe) помага на администраторите от различни държави да извършват ежедневните си задачи с него по качване и обновяване на информацията.Да открием кои са проблемните елементи и да предложим адекватни решения.
Задачата
Задачата ни бе да тестваме административната секция на сайта с нейните потребители.
Направеното
??звлякохме основните въпроси и коментари, направени по време на представянето на продукта пред администраторите от няколко държави в Югоизточна Европа.Чрез тестване извлякохме основните проблеми, които администраторите срещат при изпълнение на ежедневните си задачи със сайта.
Резултатът
Доклад с описание на основните въпроси, проблеми и коментари на администраторите, както и конкретни препоръки за промени към създателите на сайта, за улесняване на работата на неговите потребители.
Забележка
Крайният продукт е дело на фирма Нетейдж, които се съобразиха с нашите препоръки.