Какво е Блиц анализ?

За 3 дни ви предлагаме 10 препоръки, които да приложите към сайтта си, за да подобрите взаимодействието.

Какво представлява?

Преглеждаме вашия сайт и даваме 10 препоръки за непосредствено подобряване на функционалността, текстовете, и дизайна на сайта. Правим и кратък анализ и даваме препоръки за допъл нителни действия за подобряване на ползваемостта. Преглеждаме вашия сайт и даваме 10 препоръки за непосредствено подобряване на функционалността, текстовете, и дизайна на сайта. Правим и кратък анализ и даваме препоръки за допъл нителни действия за подобряване на ползваемостта.

Каква е ползата?

Бързо — ефикасно — на добра цена: