Какво получавам след теста?

Доклад с препоръки и видеоклипове от проведените тестове.

В доклада описваме проблемите и даваме общи и конкретни препоръки за повишаване на ефективността на продукта ви и удовлетвореността на потребителите. Докладът включва:

1. Анализ на силните и слабите страни на:

2. Препоръки за:

3. Метрични резултати:

4. Коментари на участниците в тестването.

5. Въпроси на потребителите

6. Препоръки, желания и идеи на потребителите за допълнителни функционалности и рубрики в сайта.