Каква е ползата от тестване с потребители?

Прилагането на препоръките, получени при тестване за ползваемост ще подобри ползваемостта на сайта ви: информацията става по-намираема, текстовете по-ясни и точни, а взаимодействието на потребителите с продукта по-леко, удобно и приятно за тях. С помощта на тестване за ползваемост може да направите сайта си:

Вижте мнения на наши клиенти за ползата от прилагането на ползваемост.