Кога се прави?

Колкото по-рано се направи тестването за ползваемост (usability test), толкова по-добре. Ето и няколко препоръки кога може да се включи тестване в процеса на разработка.