Анализ на конкуренцията - поръчка

Условия за поръчка на услугата Анализ на конкуренцията

Същност на услугата
Експерти по ползваемост от Лукрат ООД извършват сравнителен тест за ползваемост. В резултат, изготвят и ви изпращат по имейл доклад със сравнителен анализ на силните и слабите страни на избраните сайтове, описание на проблемите, които срещат потребителите ви и препоръки за подобряване на функционалността, текстовете и дизайна на посочения от вас сайт, част от сайт (отделен дял, страница или функционалност) или прототип.

За удобство наричаме обекта на анализ „ваш сайт”. Докладът е написан на български език.

Ограничения за ползване на услугата

  • За ползване на услугата, клиентът трябва да предостави верни данни и достъп до ваш сайт, за който ще ползва услугата.

Цена и начин на плащане на услугата
Цената на Анализ на конкуренцията е:

  • 4000 лв. без ДДС за два сайта и една група потребители,
  • 4300 лв. без ДДС за два сайта и две групи потребители.
  • За всеки следващ сайт (трети, четвърти) се добавят 2000 лв. без ДДС.

Срок за получаване на услугата
Анализ на конкуренцията се провежда в рамките на две работни седмици за два сайта и една и две група потребители и за три седмици за сравняване на три сайта с представители на две групи потребители. Срокът започва да тече след заплащане за услугата, отговоряне на въпросник за вашия сайт и получаване на потвърждение от експертите на Лукрат, че подадената от вас информация е достатъчна за започване на тестовете.

Въпросник за вашия сайт ще бъде изпратен по имейл след получаване на потвърждение за извършено плащане за услугата.