UX одит - поръчка

Условия за поръчка

  1. Предплащате 50% от цената на услугата или 250 лв., без ДДС. Ако имате нужда от фактура, изпратете ни данните на фирмата си: име на фирмата, идентификационен номер, ДДС номер, адрес, име и фамилия на получател на фактурата.
  2. ??зпращаме ви кратък въпросник, за да съберем информация за продукта или услугата, веднага щом получим превода. Щом съберем нужните данни, правим анализа. В рамките на 3 дни от събирането на данните от наша страна получавате доклада с препоръките.
  3. Ако имате въпроси по доклада сме на ваше разположение за среща или обсъждане в удобен за вас формат.
  4. Доплащате остатъка от цената на услугата или 500 лв. без ДДС, след получаване на резултатите.